ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VIALIDER

18-11-2019

Η Michelin προσφέρει πλήρη υποστήριξη στα σημεία εξυπηρέτησης του ViaLider, με συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, με σκοπό να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία που απολαμβάνουν οι καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλήρωσε έναν ακόμη επιτυχημένο κύκλο σεμιναρίων πάνω στις νεότερες τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών για τους συνεργάτες του Δικτύου ViaLider, με σκοπό να τους βοηθήσει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά ελαστικών.

Τα κυριότερα θέματα της εκπαίδευσης ήταν:

   - Η συμπεριφορά των ομάδων πωλήσεων στο κατάστημα, μπροστά στον πελάτη

   - Πώς αντιμετωπίζουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις

   - Η σημασία της ψηφιοποίησης