ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Συμβουλές από τους ειδικούς του ViaLider!

Η τακτική εξέταση των ελαστικών είναι σημαντική καθώς μας βοηθά να εντοπίσουμε έγκαιρα κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί.

Η συχνότερη ζημιά είναι τα τρυπήματα, τα οποία συνιστούμε να επισκευάζονται με τα κατάλληλα μέσα, από το εσωτερικό του ελαστικού.

Παράλληλα, πρέπει να γίνεται έλεγχος για πιθανές μόνιμες ζημιές που μπορεί να έχουν προκληθεί από την υποπίεση. Αυτές οι επισκευές κοστίζουν λιγότερο από την αλλαγή ελαστικού και συμβάλλουν στην παράταση της ζωής του.