ΦΡΕΝΑ

Το σύστημα πέδησης είναι ένα από τα βασικά συστήματα του οχήματος, μεγάλης σημασίας για την οδική ασφάλεια.

Βασίζεται σε ένα σύστημα στοιχείων τριβής που αποτελείται από τα τακάκια και τους δίσκους φρένων ή τις σιαγόνες  (σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει δισκόφρενα κίνησης στους τέσσερις τροχούς). Όταν φρενάρουμε, προκαλούμε τριβή μεταξύ των δύο στοιχείων και μειώνουμε την ταχύτητα περιστροφής.

Αν και είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να λειτουργεί σε αντίξοες συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε περιοδικά τα τακάκια και τους δίσκους, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Ο έλεγχος των φρένων είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ασφάλειά μας και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο.